prima banner.jpg

Zakres usług firmy Minitel ze Śląska

 • Sprzedaż oraz instalowanie central telefonicznych 
 • Instalowanie i sprzedaż systemów alarmowych  bezprzewodowych i przewodowych
 • Rozbudowa i modernizacja central już zainstalowanych 
 • Dostosowanie central do potrzeb klienta:
( wdrażanie nowych usług , tworzenie komunikatów głosowych infolinii itp.) 
 • Naprawy i konserwacja central i innego sprzętu telekomunikacyjnego:
( faksy , aparaty telefoniczne , aut. sekretarki itp.)
 • Opieka nad centralą klienta - okresowa konserwacja i przeglądy 
obsługa systemu taryfikacji  sporządzanie wydruków bilingowych
 • Naprawy awaryjne przez 24 godz/dobę i weekend
(np. gdy brak łączności może przynieść klientowi straty )
 • Lokalizacja usterek w łączności spowodowanych na styku operator centrala
 • Kompleksowy montaż i wykonanie instalacji teletechnicznych 
w domkach jednorodzinnych , mieszkaniach , obiektach gospodarczych
 • Budowa sieci strukturalnych 5 i 6 kategorii.
 • Lokalizowanie u usuwanie uszkodzeń sieci teletechnicznych na terenie klienta 
 • Telefonia VOiP - wdrażanie usług telefonii internetowej:
( konfiguracja urządzeń już zainstalowanych oraz instalowanie nowych )
 • Rejestracja treści rozmów telefonicznych - Instalowanie i obsługa serwisowa urządzeń 
 • Bramofony zintegrowane z centralą telefoniczną i niezależne - instalowanie i naprawa
 • Systemy telewizji przemysłowej - wykonywanie sieci i montaż urządzeń
 • Systemy sygnalizacji włamania ( ALARMY ) : 
wykonywanie sieci i montaż urządzeń oraz współpraca z grupą interwencyjną 
 • Zlecenia nietypowe - dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb klienta
 
Reklama